Cân sấy ẩm Kett FD 660 (độ chia 0,01%  hay 1 mg)

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Tầm đo: 0-100% ( ướt , chất rắn ),  0-500% DB  (  khô )
  • Độ chia : 0,01%  hay 1 mg
  • Độ chính xác : 0.1% – (mẫu 5g )
  • Chế độ đo: chế độ đo tự động hẹn giờ (1-120 phút).
  • Dải nhiệt độ sấy khô: 30 – 200oC