Cân sấy ẩm Ohaus MB 45

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Thang đo : 00.1 – 100 %
  • Độ chia : 0.01% / 0.001g
  • Độ lặp lại : 0.05% (mẫu 3g )  0.015% (mẫu 10g )
  • Khối lượng mẫu : tối đa 45 gram
  • Chế độ đo: chế độ đo tự động hẹn giờ (1- 120 phút).