Cân sấy ẩm Ohaus MB25

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Nguyên lý đo: Điện trở
  • Độ lặp lại: 0.2% (3g mẫu); 0.05% (đối với 10g mẫu)
  • Độ chính xác: 0.005g/0.05% độ ẩm
  • Độ phân giải: 0,1 or  1mg