Cân sấy ẩm Ohaus MB23

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Thang đo : 0 – 100 %
  • Độ chính xác: 0,1% (5 gram sample)
  • Độ phân giải: 0,1 or 1mg
  • Thời gian đo tùy trọng lượng mẫu
  • Nhiệt độ đo: 50 – 160 0C