Súng bắn nhiệt độ HIR900

Liên hệ

Nhà sản xuất:

* Phạm vi nhiệt độ: -50 ~ 900 ℃ (-58 ~ 1652 ℉)
* Độ chính xác: ± 1.5% hoặc ± 1.5 ℃
* Độ lặp lại: ± 1% hoặc ± 1 ℃
* Tỷ lệ điểm khoảng cách: 12: 1
* Độ sai lệch: 0,1 ~ 1,00 có thể điều chỉnh