Thuốc thử COD Hanna HI93754C-25

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi: 0 đến 15000 mg / L O₂
  • Độ phân giải: 10 mg / L
  • Độ chính xác: ± 150 mg / L ± 3%
  • Phương pháp: dicromate EPA