Kyoritsu 7220A – Phụ Kiện Kyoritsu 7220A

Liên hệ

Nhà sản xuất:

Áp dụng cho máy : 1051, 1052 , 1061 ,1062
Nơi Xuất Xứ : Nhật

Kyoritsu 7220A – Phụ Kiện Kyoritsu 7220A