Transmitter đo độ ẩm, nhiệt độ Kimo HST

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Vỏ ABS – IP 65 (kiểu gắn từ xa và ống dẫn) và IP 20 (kiểu xung quanh)
  • Màn hình LCD 10 chữ số
  • 1 rơle RCR 3A / 230 Vac