Đầu đo dây nhiệt (hotwire) Kimo SFC-300 đo tốc độ gió, nhiệt độ

Liên hệ

Nhà sản xuất: