Máy đo nhiệt độ Sanwa TH3

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Dãy đo: -50.0 độ C ~2000 độ C
  • Độ chính xác: ± (0.5% + 0.50C)
  • Tỷ lệ lấy mẫu: 2 lần/giây